Garanti

Byg garanti

Vores kvalitetshåndtering

Vi udfører løbende kvalitetssikring af vort arbejder.

Mindre opgaver

Mester eller formænd følger løbende den enkelte arbejdsplads, og de enkelte svende og lærlinge bliver løbende instrueret i hvordan de skal udføre deres arbejder, der bliver medsendt fyldstgørende arbejdsanvisninger og anvisning på hvordan svende og lærling skal opføre sig over for kunden, samt hvordan de skal aflevere deres arbejde.

Vi tolererer ikke at der bliver udført dårligt arbejde.

Større arbejdsopgaver

På de større arbejdspladser udføres der kvalitetssikring i.h.t. gældende regler fra kvalitets sikrings cirkulæret.

Ødsted Tømrer- og Snedkerforretning A/S er medlem af Dansk Byggeri og dermed omfattet af BYG GARANTIORDNING.

BYG GARANTIORDNING dækker arbejde udført for private. Du kan læse mere om garantiordningen på http://byggaranti.dk.​​​

Er der opstået uoverensstemmelser i vores samarbejde?

Da vi er medlem af Byg Garanti er du som kunde omfattet af garantiordningen Byggeriets Ankenævn, hvis kontaktinformationer du finder nedenfor.

Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

Telefon: (+45) 72 16 02 00​
E-mail: info@byggerietsankenaevn.dk

Vi er medlem af Byg Garanti​

Dine klagemuligheder

Såfremt der er opstået uoverenstemmelser ​i vores samarbejde har du mulighed for at indgive en klage til Byggeriets Ankenævn.